ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Святыни монастыря

Икона «Спас Нерукотворный»

Спасский мужской монастырь города Рязани

Тропарь, кондак, молитвы и величания

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния,/ неопи́санное Сло́во О́тчее,/ и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен,/ ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния,// почита́ем, того́ лобыза́юще.

Молитва первая

Го́споди Ще́дре и Ми́лостиве, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися И́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти и спаса́ти вся упова́ющия на И́мя свято́е Твое́. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Преблаги́й Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш! Ты иногда́ челове́ческаго о́браза Твое́ лице́ пресвято́е омы́в водо́ю и оте́р убру́сом, чуде́сне о́ное на том же убру́се изобрази́ти и Еде́сскому кня́зю Авга́рю во исцеле́ние неду́га его́ посла́ти благоволи́л еси́: се и мы ны́не, гре́шнии раби́ Твои́, одержи́мии душе́вными и теле́сными неду́ги на́шими, лица́ Твоего́, Го́споди, и́щем и с Дави́дом во смире́нии душ на́ших зове́м: не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, и уклони́ся гне́вом от рабо́в Твои́х: помо́щник нам бу́ди, не отри́ни нас и не оста́ви нас. О, всеми́лостивый Го́споди, Спаси́телю наш! Изобрази́ Сам Себе́ в душа́х на́ших, да, во святы́не и пра́вде жи́тельствующе, бу́дем сы́нове Твои́ и насле́дницы ца́рствия Твоего́, и та́ко Тебе́, преми́лостиваго Бо́га на́шего, ку́пно со безнача́льным Отце́м Твои́м и Пресвяты́м Ду́хом, сла́вити не преста́нем во ве́ки. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем пречи́стаго лица́ Твоего́// пресла́вное воображе́ние.

Ино величание
Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим о́браз Твой Святы́й,/ и́мже нас спа́сл еси́// от рабо́ты вра́жия.

Акафист Иисусу Сладчайшему

Одобрен в досинодальный период. Утвержден для общецерковного использования

Конда́к 1.


Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти́, созда́ние и ра́б Тво́й; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, зову́ща:
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

И́кос 1.


А́нгелов Тво́рче и Го́споди си́л, отве́рзи ми́ недоуме́нный у́м и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слу́х и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:
Иису́се пречу́дный, а́нгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние.
Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
Иису́се прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
Иису́се пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 2.


Ви́дя вдови́цу зе́льне пла́чущу, Го́споди, я́коже бо тогда́ умилосе́рдився, сы́на ея́ на погребе́ние несо́ма воскреси́л еси́; си́це и о мне́ умилосе́рдися, Человеколю́бче, и грехми́ умерщвле́нную мою́ ду́шу воскреси́, зову́щую: Аллилу́иа.

И́кос 2.


Ра́зум неуразуме́нный разуме́ти Фили́пп ища́, Го́споди, покажи́ на́м Отца́, глаго́лаше; Ты́ же к нему́: толи́кое вре́мя сы́й со Мно́ю, не позна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне́, и А́з во Отце́ е́смь? Те́мже, Неизсле́дованне, со стра́хом зову́ Ти́:
Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ преси́льный.
Иису́се, Влады́ко долготерпели́вый; Иису́се, Спа́се преми́лостивый.
Иису́се, храни́телю мо́й преблаги́й; Иису́се, очи́сти грехи́ моя́.
Иису́се, отыми́ беззако́ния моя́; Иису́се, отпусти́ непра́вды моя́.
Иису́се, наде́ждо моя́, не оста́ви мене́; Иису́се, помо́щниче мо́й, не отри́ни мене́.
Иису́се, Созда́телю мо́й, не забу́ди мене́; Иису́се, Па́стырю мо́й, не погуби́ мене́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 3.


Си́лою свы́ше апо́столы облеки́й, Иису́се, во Иерусали́ме седя́щия, облецы́ и мене́, обнаже́ннаго от вся́каго благотворе́ния, теплото́ю Ду́ха Свята́го Твоего́ и да́ждь ми́ с любо́вию пе́ти Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 3.


Име́яй бога́тство милосе́рдия, мытари́ и гре́шники, и неве́рныя призва́л еси́, Иису́се; не пре́зри и мене́ ны́не, подо́бнаго и́м, но, я́ко многоце́нное ми́ро, приими́ пе́снь сию́:
Иису́се, си́ло непобеди́мая; Иису́се, ми́лосте безконе́чная.
Иису́се, красото́ пресве́тлая; Иису́се, любы́ неизрече́нная.
Иису́се, Сы́не Бо́га Жива́го; Иису́се, поми́луй мя́ гре́шнаго.
Иису́се, услы́ши мя́ в беззако́ниих зача́таго; Иису́се, очи́сти мя́ во гресе́х рожде́ннаго.
Иису́се, научи́ мя́ непотре́бнаго; Иису́се, освети́ мя́ те́мнаго.
Иису́се, очи́сти мя́ скве́рнаго; Иису́се, возведи́ мя́ блу́днаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 4.


Бу́рю вну́трь име́яй помышле́ний сумни́тельных, Пе́тр утопа́ше; узре́в же во пло́ти Тя́ су́ща, Иису́се, и по вода́м ходя́ща, позна́ Тя́ Бо́га и́стиннаго и, ру́ку спасе́ния получи́в, рече́: Аллилу́иа.

И́кос 4.


Слы́ша слепы́й мимоходя́ща Тя́, Го́споди, путе́м вопия́ше: Иису́се, Сы́не Дави́дов, поми́луй мя́! И, призва́в, отве́рзл еси́ о́чи его́. Просвети́ у́бо ми́лостию Твое́ю о́чи мы́сленныя се́рдца и мене́, вопию́ща Ти́ и глаго́люща:
Иису́се, вы́шних Созда́телю; Иису́се, ни́жних Искупи́телю.
Иису́се, преиспо́дних потреби́телю; Иису́се, всея́ тва́ри украси́телю.
Иису́се, души́ моея́ уте́шителю; Иису́се, ума́ моего́ просвети́телю.
Иису́се, се́рдца моего́ весе́лие; Иису́се, те́ла моего́ здра́вие.
Иису́се, Спа́се мо́й, спаси́ мя́; Иису́се, све́те мо́й, просвети́ мя́.
Иису́се, му́ки вся́кия изба́ви мя́; Иису́се, спаси́ мя́, недосто́йнаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 5.


Богото́чною Кро́вию я́коже искупи́л еси́ на́с дре́вле от зако́нныя кля́твы, Иису́се, си́це изми́ на́с от се́ти, е́юже зми́й запя́т ны́ страстьми́ плотски́ми, и блу́дным наважде́нием, и злы́м уны́нием, вопию́щия Ти́: Аллилу́иа.

И́кос 5.


Ви́девше о́троцы евре́йстии во о́бразе челове́честем Созда́вшаго руко́ю челове́ка, и Влады́ку разуме́вше Его́, потща́шася ве́твьми угоди́ти Ему́, оса́нна вопию́ще. Мы́ же пе́снь прино́сим Ти́, глаго́люще:
Иису́се, Бо́же и́стинный; Иису́се, Сы́не Дави́дов.
Иису́се, Царю́ пресла́вный; Иису́се, А́гнче непоро́чный.
Иису́се, Па́стырю преди́вный; Иису́се, храни́телю во мла́дости мое́й.
Иису́се, корми́телю во ю́ности мое́й; Иису́се, похвало́ в ста́рости мое́й.
Иису́се, наде́ждо в сме́рти мое́й; Иису́се, животе́ по сме́рти мое́й.
Иису́се, утеше́ние мое́ на суде́ Твое́м; Иису́се, жела́ние мое́, не посрами́ мене́ тогда́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 6.


Пропове́дник богоно́сных веща́ние и глаго́лы исполня́я, Иису́се, на земли́ я́влься и с челове́ки Невмести́мый пожи́л еси́, и боле́зни на́ша подъя́л еси́, отню́дуже ра́нами Твои́ми мы́ исцеле́вше, пе́ти навыко́хом: Аллилу́иа.

И́кос 6.


Возсия́ вселе́нней просвеще́ние и́стины Твоея́, и отгна́ся ле́сть бесо́вская: и́доли бо, Спа́се на́ш, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша. Мы́ же, спасе́ние получи́вше, вопие́м Ти́:
Иису́се, и́стино, ле́сть отгоня́щая; Иису́се, све́те, превы́шший все́х све́тлостей.
Иису́се, Царю́, премога́яй все́х кре́пости; Иису́се, Бо́же, пребыва́яй в ми́лости.
Иису́се, Хле́бе Живо́тный, насы́ти мя́ а́лчущаго; Иису́се, исто́чниче ра́зума, напо́й мя́ жа́ждущаго.
Иису́се, оде́ждо весе́лия, оде́й мя́ тле́ннаго; Иису́се, покро́ве ра́дости, покры́й мя́ недосто́йнаго.
Иису́се, пода́телю прося́щим, да́ждь ми́ пла́ч за грехи́ моя́; Иису́се, обре́тение и́щущих, обря́щи ду́шу мою́.
Иису́се, отве́рзителю толку́щим, отве́рзи се́рдце мое́ окая́нное; Иису́се, Искупи́телю гре́шных, очи́сти беззако́ния моя́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 7.


Хотя́ сокрове́нную та́йну от ве́ка откры́ти, я́ко овча́ на заколе́ние веде́н бы́л еси́, Иису́се, и я́ко а́гнец пря́мо стригу́щаго его́ безгла́сен, и я́ко Бо́г из ме́ртвых воскре́сл еси́, и со сла́вою на небеса́ возне́слся еси́, и на́с совоздви́гл еси́, зову́щих: Аллилу́иа.

И́кос 7.


Ди́вную показа́ тва́рь, явле́йся Творе́ц на́м: без се́мене от Де́вы воплоти́ся, из гро́ба, печа́ти не руши́в, воскре́се, и ко апо́столом, две́рем затворе́нным, с пло́тию вни́де. Те́мже чудя́щеся, воспои́м:
Иису́се, Сло́ве необыме́нный; Иису́се, Сло́ве несогляда́емый.
Иису́се, си́ло непостижи́мая; Иису́се, му́дросте недомы́слимая.
Иису́се, Божество́ неопи́санное; Иису́се, госпо́дство неисче́тное.
Иису́се, ца́рство непобеди́мое; Иису́се, влады́чество безконе́чное.
Иису́се, кре́посте высоча́йшая; Иису́се, вла́сте ве́чная.
Иису́се, Тво́рче мо́й, уще́дри мя́; Иису́се, Спа́се мо́й, спаси́ мя́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 8.


Стра́нно Бо́га вочелове́чшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго ми́ра и у́м на Боже́ственная возложи́м. Сего́ бо ра́ди Бо́г на зе́млю сни́де, да на́с на небеса́ возведе́т, вопию́щих Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 8.


Ве́сь бе́ в ни́жних, и вы́шних ника́коже отступи́ Неисче́тный, егда́ во́лею на́с ра́ди пострада́, и сме́ртию Свое́ю на́шу сме́рть умертви́, и воскресе́нием живо́т дарова́ пою́щим:
Иису́се, сла́досте серде́чная; Иису́се, кре́посте теле́сная.
Иису́се, све́тлосте душе́вная; Иису́се, быстрото́ у́мная.
Иису́се, ра́досте со́вестная; Иису́се, наде́ждо изве́стная.
Иису́се, па́мяте предве́чная; Иису́се, похвало́ высо́кая.
Иису́се, сла́во моя́ превознесе́нная; Иису́се, жела́ние мое́, не отри́ни мене́.
Иису́се, Па́стырю мо́й, взыщи́ мене́; Иису́се, Спа́се мо́й, спаси́ мене́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 9.


Все́ естество́ а́нгельское безпреста́ни сла́вит пресвято́е и́мя Твое́, Иису́се, на небеси́: Свя́т, Свя́т, Свя́т, вопию́ще; мы́ же, гре́шнии на земли́ бре́нными устна́ми вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 9.


Вети́я многовеща́нныя я́коже ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Иису́се, Спа́се на́ш: недоуме́ют бо глаго́лати, ка́ко Бо́г непрело́жный и челове́к соверше́нный пребыва́еши? Мы́ же та́инству дивя́щеся, вопие́м ве́рно:
Иису́се, Бо́же предве́чный; Иису́се, Царю́ ца́рствующих.
Иису́се, Влады́ко владе́ющих; Иису́се, Судие́ живы́х и ме́ртвых.
Иису́се, наде́ждо ненаде́жных; Иису́се, утеше́ние пла́чущих.
Иису́се, сла́во ни́щих; Иису́се, не осуди́ мя́ по дело́м мои́м.
Иису́се, очи́сти мя́ по ми́лости Твое́й; Иису́се, отжени́ от мене́ уны́ние.
Иису́се, просвети́ моя́ мы́сли серде́чныя; Иису́се, да́ждь ми́ па́мять сме́ртную.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 10.


Спасти́ хотя́ ми́р, Восто́че восто́ком, к те́мному за́паду – естеству́ на́шему прише́д, смири́лся еси́ до сме́рти; те́мже превознесе́ся и́мя Твое́ па́че вся́каго и́мене, и от все́х коле́н небе́сных и земны́х слы́шиши: Аллилу́иа.

И́кос 10.


Царю́ Преве́чный, Уте́шителю, Христе́ и́стинный, очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, я́коже очи́стил еси́ де́сять прокаже́нных, и исцели́ ны́, я́коже исцели́л еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхе́а мытаря́, да вопие́м Ти́, во умиле́нии зову́ще:
Иису́се, сокро́вище нетле́нное; Иису́се, бога́тство неистощи́мое.
Иису́се, пи́ще кре́пкая; Иису́се, питие́ неисчерпа́емое.
Иису́се, ни́щих одея́ние; Иису́се, вдо́в заступле́ние.
Иису́се, си́рых защи́тниче; Иису́се, тружда́ющихся по́моще.
Иису́се, стра́нных наста́вниче; Иису́се, пла́вающих ко́рмчий.
Иису́се, бу́рных оти́шие; Иису́се Бо́же, воздви́гни мя́ па́дшаго.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 11.


Пе́ние всеумиле́нное приношу́ Ти́ недосто́йный, вопию́ Ти́ я́ко ханане́а: Иису́се, поми́луй мя́; не дще́рь бо, но пло́ть и́мам страстьми́ лю́те беся́щуюся и я́ростию пали́мую, и исцеле́ние да́ждь вопию́щу Ти́: Аллилу́иа.

И́кос 11.


Светопода́тельна свети́льника су́щим во тьме́ неразу́мия, пре́жде гоня́й Тя́ Па́вел, богоразу́мнаго гла́са си́лу внуши́ и душе́вную быстроту́ уясни́; си́це и мене́ те́мныя зе́ницы душе́вныя просвети́, зову́ща:
Иису́се, Царю́ мо́й прекре́пкий; Иису́се, Бо́же мо́й преси́льный.
Иису́се, Го́споди мо́й пребезсме́ртный; Иису́се, Созда́телю мо́й пресла́вный.
Иису́се, Наста́вниче мо́й предо́брый; Иису́се, Па́стырю мо́й преще́дрый.
Иису́се, Влады́ко мо́й преми́лостивый; Иису́се, Спа́се мо́й премилосе́рдый.
Иису́се, просвети́ моя́ чу́вствия, потемне́нная страстьми́; Иису́се, исцели́ мое́ те́ло, острупле́нное грехми́.
Иису́се, очи́сти мо́й у́м от по́мыслов су́етных; Иису́се, сохрани́ се́рдце мое́ от по́хотей лука́вых.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 12.


Благода́ть пода́ждь ми́, все́х долго́в реши́телю, Иису́се, и приими́ мя́ ка́ющася, я́коже прия́л еси́ Петра́, отве́ргшагося Тебе́, и призови́ мя́ уныва́ющаго, я́коже дре́вле Па́вла, гоня́ща Тя́, и услы́ши мя́, вопию́ща Ти́: Аллилу́иа.

И́кос 12.


Пою́ще Твое́ вочелове́чение, восхваля́ем Тя́ вси́, и ве́руем со Фомо́ю, я́ко Госпо́дь и Бо́г еси́, седя́й со Отце́м и хотя́й суди́ти живы́м и ме́ртвым. Тогда́ у́бо сподо́би мя́ десна́го стоя́ния, вопию́щаго:
Иису́се, Царю́ предве́чный, поми́луй мя́; Иису́се, цве́те благово́нный, облагоуха́й мя́.
Иису́се, теплото́ люби́мая, огре́й мя́; Иису́се, хра́ме предве́чный, покры́й мя́.
Иису́се, оде́ждо све́тлая, украси́ мя́; Иису́се, би́сере честны́й, осия́й мя́.
Иису́се, ка́меню драги́й, просвети́ мя́; Иису́се, со́лнце пра́вды, освети́ мя́.
Иису́се, све́те святы́й, облиста́й мя́; Иису́се, боле́зни душе́вныя и теле́сныя изба́ви мя́.
Иису́се, из руки́ сопроти́вныя изми́ мя́; Иису́се, огня́ неугаси́маго и про́чих ве́чных му́к свободи́ мя́.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 13.


О,пресла́дкий и всеще́дрый Иису́се! Приими́ ны́не ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́коже прия́л еси́ вдови́цы две́ ле́пте, и сохрани́ достоя́ние Твое́ от вра́г ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя ра́ны, и гряду́щия изми́ му́ки все́х, вопию́щих Ти́: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1-й и кондак 1-й.

И́кос 1.


А́нгелов Тво́рче и Го́споди си́л, отве́рзи ми́ недоуме́нный у́м и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слу́х и язы́к отве́рзл еси́, и, глаго́лаше зовы́й такова́я:
Иису́се пречу́дный, а́нгелов удивле́ние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавле́ние.
Иису́се пресла́дкий, патриа́рхов велича́ние; Иису́се пресла́вный, царе́й укрепле́ние.
Иису́се прелюби́мый, проро́ков исполне́ние; Иису́се преди́вный, му́чеников кре́посте.
Иису́се прети́хий, мона́хов ра́досте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров сла́досте.
Иису́се премилосе́рдый, по́стников воздержа́ние; Иису́се пресла́достный, преподо́бных ра́дование.
Иису́се пречестны́й, де́вственных целому́дрие; Иису́се предве́чный, гре́шников спасе́ние.
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Конда́к 1.


Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да победи́телю, я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти́, созда́ние и ра́б Тво́й; но, я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, зову́ща:
Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́.

Моли́тва.


Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, и́же неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в во пло́ть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́влю о мне́ Твое́ спаси́тельное промышле́ние, ра́б Тво́й, Влады́ко; песносло́влю Тя́, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́х; благословлю́ Тя́, Его́же ра́ди и Ду́х Святы́й в ми́р прии́де; покланя́юся Твое́й по пло́ти Пречи́стей Ма́тери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ю Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ю Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ю и провозвести́вшия Тя́ проро́ки, прославля́ю апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́ю же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́влю; покланя́юся преподо́бным Твои́м, и вся́ Твоя́ пра́ведники пе́стунствую. Такова́го и толи́ко мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву привожду́ Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, ра́б Тво́й, и сего́ ра́ди прошу́ мои́м согреше́нием проще́ния, е́же да́руй ми́ все́х Твои́х ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки.

Ами́нь.

О святыне

Икона «Спас Нерукотворный», проявившая чудо мироточения, находится на аналое в проеме Северных входных дверей Преображенского собора Спасского мужского монастыря города Рязани.

В сентябре 2007 года из Москвы в Спасский мужской монастырь города Рязани благотворитель Игорь Владимирович П. привез мироточивую икону «Умягчение злых сердец». К иконе стали приходить прихожане и паломники монастыря, вознося свои молитвы к Божией Матери. Пришли поклониться иконе и супруги Олег Александрович и Анна Леонидовна Д. У них были с собой иконы, изготовленные на предприятии «Софрино»: «Спас Нерукотворный» и «Умягчение злых сердец». Они приложили эти иконы к привезенной мироточивой святыне.

Через некоторое время эти две иконы сами начали мироточить. Тогда супруги решили пожертвовать свои уже мироточивые иконы в Спасский монастырь, чтобы эти иконы стали общим церковным достоянием для укрепления православной веры.

***


Согласно Преданию Церкви, иконы этого типа воспроизводят прижизненный образ Христа, явленный вследствие чуда.

История связывает это чудо со следующими событиями. Когда Едесский царь Авгарь, страдавший от неизлечимой болезни (проказы), узнал про совершаемые Христом чудеса, он послал к Нему своего живописца, Ананию, с тем, чтобы тот вручил Ему письмо с приглашением посетить город Едессу. Выслушав Ананию, Христос отказал Авгарю в личном посещении, однако не отказал в Своей милости. Омыв лицо и потребовав принести убрус (плат), Христос отёрся. В результате на ткани платка отпечатлелся Его Божественный лик. Через Ананию плат был передан царю Авгарю, после чего тот был исцелен.

Уверовав во Христа, Авгарь обратил к истинной вере своих подданных. Согласно его распоряжению, Нерукотворный Образ был размещён в нише над городскими воротами; он почитался как великая святыня. Когда один из потомков Авгаря, впав в грех идолопоклонства, захотел снять этот Образ, епископ Едесский, по наставлению свыше, тайно замуровал нишу, скрыв Образ за глиняной доской.

Со временем о местонахождении Образа забыли, но когда (около 545 года) Едессу осадило войско персидского царя Хозроя I, Небесная Владычица, явившись архиерею Евлалию (Евлавию), указала на Образ и повелела извлечь его из городской стены. Ниша была вскрыта, и к удивлению присутствующих помимо Нерукотворного Образа (на убрусе) был обнаружен ещё один, аналогичный ему, воспроизведенный на прикрывавшей его глиняной доске. По вознесении горожанами молитв к Богу и совершении Крестного хода (с Нерукотворным Образом) вражеское войско отступило, и город был избавлен от меча и позора.

Иконы «Спас Нерукотворный» в разных вариантах представляют лик Господа либо без намёка на плат, либо отображенным на плате (убрусе) или на черепице (чрепии). Два последних варианта определяются как «Спас на убрусе» и «Спас на чрепии» соответственно.

Источник: https://azbyka.ru/days/ikona-savior-spas-nerukotvornyj